Rekrutacja i wniosek

Wciąż czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji projektu (data rozpoczęcia 01.09.2015, zakończenia 31.08.2016)! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać na adres mailowy fsj.denkmal.hst@ijgd.de wypełniony wniosek wraz z listem motywacyjnym i CV w języku niemieckim.

Formularz wniosku:

ijgd_wniosek_FJD_poln.2015

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków potencjalni uczestnicy zaproszeni zostaną na rozmowy z pracodawcami, po których zapadnie ostateczna decyzja o kwalifikacji do projektu.

Reklamy