Miejsca pracy

Jakie miejsca pracy są oferowane?

  • muzea i instytucje kulturalne
  • stowarzyszenia zajmujące się ochroną zabytków
  • warsztaty rzemieślnicze (ciesielskie, kamieniarskie)
  • pracownie konserwacji zabytków (konserwacja malarstwa, metalu)
  • urzędy ochrony zabytków
  • biura architektoniczne i instytuty badawcze
  • instytucje archeologiczne

Aby uczestnik mógł wynieść jak najwięcej korzyści z Wolontariatu, zapewniamy zróżnicowany program zajęć związanych z ochroną zabytków, jak również opiekę wykwalifikowanego personelu.

Katalog wszystkich miejsc pracy dostępnych w projekcie (w języku niemieckim)

Katalog FJD 2015-2016

Opisy poszczególnych miejsc pracy dostępnych dla uczestników z Polski (w języku polskim)

1 Urząd Ochrony Zabytków & Muzeum w Stralsundzie

2 Krajowy Urząd ds. Kultury i Ochrony Zabytków w Schwerinie

3 Schloss Güstrow

5 Warsztat Historyczny w Rostocku

6 Ukranenland

7 Nautineum w Stralsundzie

8+9 Ciesielnie

10 Warsztat kamieniarski

12 Muzeum Techniczno-Historyczne Peenemuende

13 Pracownia restauratorska Mannewitz

14 Pracownia restauratorska Reinhard Labs

16 Warsztat konserwacji drewna i mebli

18 Restaurator Simon Gebler

21 Peter-Weiss-Haus

22 Warsztat szklarski

Reklamy