Na czym to polega?

Roczny Wolontariat w Ochronie Zabytków (Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege – FJD) to wspólny projekt Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz – DSD) i Międzynarodowych Służb Wspólnotowych Młodzieży (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste – ijgd). Jego przebieg koordynują powołane przez DSD Młodzieżowe Strzechy Budowlane (Jugendbauhütten).Podczas rocznej pracy w warsztatach rzemieślniczych i konserwatorskich, a także instytucjach jak muzea czy urzędy konserwatorskie na terenie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, młodzi ludzie mają możliwość zapoznania się z szerokim spektrum problemów związanych z ochroną zabytków. Uczestnicy Wolontariatu biorą ponadto udział we wspólnych kilkudniowych seminariach, w czasie których pogłębiają swoją wiedzę na temat ochrony zabytków i niejednokrotnie mają okazję spróbować własnych sił w konserwacji i restauracji. Jugendbauhütte Stralsund/Szczecin

Kto może wziąć udział w Projekcie?

W każdym cyklu FJD w Meklemburgii-Pomorzu Przednim bierze udział młodzież z Polski i NIemiec, która w miarę możliwości pracuje w polsko-niemieckich tandemach. Projekt skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18-26 lat. Nie jest wymagane szczególne wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa jest gotowość zaangażowania się w dziedzinę ochrony zabytków przez okres 12 miesięcy a także podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Postanowienia ogólne i finanse

FJD rozpoczyna się we wrześniu i trwa jeden rok. Jest to zajęcie pełnoetatowe.

Uczestnikowi przysługuje:

  • wynagrodzenie w wysokości 500 €, wyrównujące lub stanowiące dofinansowanie do kosztów zakwaterowania i utrzymania
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • 26 dni urlopu

Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów udziału w seminariach

Jakie zadania przejmują ijgd?

  • są adresem kontaktowym dla kandydatów i pracodawców, pośrednicząc w rozdziale miejsc pracy i pomagając w ich wyborze
  • regulują warunki zatrudnienia i pobytu
  • wspierają uczestników w sprawach formalnych i finansowych
  • zapewniają w czasie FJD opiekę pedagogiczną np. poprzez seminaria i odwiedziny w miejscach pracy
  • wspierają uczestników podczas poszukiwań kursu językowego
Reklamy